• οικ. 166640: «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου ...More

  οικ. 166640: «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.», ΦΕΚ  554/2013

  Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις, σχετικές με τη διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος σε αγροτεμάχια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.

  Less
 • ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα ...More

  ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013

  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012 τροποποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

  Less
 • ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011 ...More

  ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013 

  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

  Less
 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810: «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρισμού ...More

  ΥΑΠΕ/Φ1/14810: «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).», ΦΕΚ Β/2373/25.10.2011

  Η απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής και τη διαδικασία αξιολόγησης και απόφασης για τη χορήγηση της. Ορίζει, ακόμα, τη διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης της άδειας παραγωγής. Επίσης, περιλαμβάνει διατάξεις για υβριδικούς σταθμούς, ηλιοθερμικούς σταθμούς και ΑΠΕ με αφαλάτωση.

  Less

© 2015 Developed by    Netsteps web services