• Δ6/Φ1/οικ.13310: «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων ...More

  Δ6/Φ1/οικ.13310: «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.», ΦΕΚ Β 1153 2007

  Η απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310 ορίζει τη διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, τη διαδικασία υποβολής αίτησης για λήψη Άδειας Εγκατάστασης και τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης χορήγησης αδειών.

  Less
 • Πολυνομοσχέδιο για τον επανακαθορισμό στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας  λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Στην ...More

  Πολυνομοσχέδιο για τον επανακαθορισμό στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας  λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

  Στην υποπαράγραφο ΙΓ.1 του ψηφισθέντος νόμου “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” καθορίζονται ανά περίπτωση οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

  Less
 • ΝΟΜΟΣ 4203/2013: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ 235Α/1/11/2013  Mε το νόμο 4203/2013 ρυθμίζονται πολλά ...More

  ΝΟΜΟΣ 4203/2013: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ 235Α/1/11/2013 

  Mε το νόμο 4203/2013 ρυθμίζονται πολλά θέματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίνονται κάποιες τροποποιήσεις σε διατάξεις των νόμων 3468/2006 και 4001/2011.

  Less
 • ΝΟΜΟΣ 4152/2013: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.», ΦΕΚ 107Α/9/5/2013  Ο νόμος 4152/2013 εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και ...More

  ΝΟΜΟΣ 4152/2013: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.», ΦΕΚ 107Α/9/5/2013 

  Ο νόμος 4152/2013 εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και διατάξεις σχετικές με την έκτακτη εισφορά.

  Less

© 2015 Developed by    Netsteps web services