• ΝΟΜΟΣ 3851/2010: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις ...More

  ΝΟΜΟΣ 3851/2010: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», ΦΕΚ 85Α/4-6-2010 

  Ο νόμος 3851/2010 επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Ν. 3468/2006. Προστέθηκαν παράγραφοι και γίνανε πολλές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.

  Less
 • ΝΟΜΟΣ 3734/2009: «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό ...More

  ΝΟΜΟΣ 3734/2009: «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ 8Α/28-1-2009 

  Με το νόμο 3734/2009 συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας και γίνονται ρυθμίσεις σχετικές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Με τον εν λόγω νόμο έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στο νόμο 3468/2006.

  Less
 • ΝΟΜΟΣ 3468/2006: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής ...More

  ΝΟΜΟΣ 3468/2006: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.», ΦΕΚ 129Α/29-6-2006

  Ο νόμος 3468/2006 διέπει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προδιαγράφει τις άδειες παραγωγής, εγκατάστασης, λειτουργίας και δόμησης και τις εγκρίσεις που απαιτούνται (ή δεν απαιτούνται) ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ της μονάδας και την περιοχή στην οποία δημιουργείται. Επίσης, καθορίζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας με ΔΕΣΜΗΕ ή ΔΕΗ και τις τιμές πώλησης (σε €/ΜWh) της ενέργειας που παράγεται στον ΔΕΣΜΗΕ ή στη ΔΕΗ αντίστοιχα.

  Less

© 2015 Developed by    Netsteps web services