• Αγροτικό net metering

  Αγροτικό net metering

  Less
 • Βιοαέριο για αγρότες

  Βιοαέριο για αγρότες

  Less
 • Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 , ΦΕΚ 1547/5-5-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή ...More

  Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 , ΦΕΚ 1547/5-5-2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών απόαυτοπαραγωγούς, με εφαρμογή ενεργειακού
  συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

  Less
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4414, ΦΕΚ 149/ 9-8-2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ...More

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4414, ΦΕΚ 149/ 9-8-2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.»

  Less

© 2015 Developed by    Netsteps web services