Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

25 Οκτώβριου 2018

Σε συνέχεια της από 19/10/2018 Ανακοίνωση της ΡΑΕ με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση της Αρχής με την οποία προκηρύχθηκαν τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Απόφαση ΡΑΕ 1026/2018 – ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018

και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τις Προκηρύξεις.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

 https://register.marketsite.gr/rae

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 17:00.

Πηγή: www.rae.gr

© 2015 Developed by    Netsteps web services