Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η kIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά EN ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης ΤÜV AUSTRIA HELLAS.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 - 2008_Page_1

© 2015 Developed by    Netsteps web services