Ανεβαίνουν οι ρυθμοί στο net metering – Τα οφέλη για οικιακούς αυτοπαραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις

Με ανοδικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών με το σύστημα του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), καθώς από το Μάιο του 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι τον Ιούνιο του 2017, έχουν υποβληθεί 1.321 αιτήσεις, εκ των οποίων το 91% έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 694 είναι τα συστήματα που έχουν διασυνδεθεί και βρίσκονται σε λειτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Το net metering έχει αποδειχθεί πετυχημένο εργαλείο προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και οι προοπτικές ανάπτυξή του στην Ελλάδα είναι ευοίωνες, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς.

Το βασικό γνώρισμα του net-metering είναι ότι επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εργαλείο που προσφέρει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό των χρημάτων που σήμερα πληρώνει σε λογαριασμούς ρεύματος, το net metering δίνει ένα εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων.

Το πρόγραμμα μπορεί να αποδειχθεί επωφελές τόσο για οικιακούς, όσο και για εμπορικούς αυτοπαραγωγούς.

Για παράδειγμα, όπως τονίζουν στελέχη του χώρου, ένα νοικοκυριό που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 5 κιλοβάτ kWp, μπορεί να έχει ένα συνολικό όφελος περί τα 12.235 € στην 25ετία, για το διάστημα δηλαδή που διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφει ο καταναλωτής με τη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό προμηθευτή.

Το νούμερο αυτό προκύπτει αν θεωρήσουμε ένα ενδεικτικό κόστος συστήματος 8.300 €, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και κόστος σύνδεσης, με ενεργειακή απόδοση 1.450 kWh/kWp και μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%, το οποίο χρηματοδοτείται με 100% ίδια κεφάλαια και έχει ετήσιο λειτουργικό κόστος στο ύψος του 1,5% της αρχικής επένδυσης, με ετήσια αναπροσαρμογή 2%. Σε αυτή την περίπτωση, μια ενδεικτική τιμή συμψηφισμού για το 1ο έτος είναι τα 0,1085 €/kWh.

Έτσι, προκύπτει ότι η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία θα είναι 7,9%.

Προφανώς οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους, δηλαδή του τι είδους εξοπλισμό θα βάλει κανείς, αν θα τοποθετήσει αντικεραυνικό ή όχι, σε τι απόσταση από κάποιο προμηθευτή-εγκαταστάτη βρίσκεται το σπίτι, κ.λπ. Επίσης, εξαρτάται από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή, αλλά και από την κλίση και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Σε περίπτωση που το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη της κατοικίας, τότε οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται.

Στο παράδειγμα μιας μικρής επιχείρησης που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 30 kWp, με αντίστοιχους υπολογισμούς προκύπτει ότι ο αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 76.560 € στην 25ετία.

Στην περίπτωση αυτή, το νούμερο προκύπτει να θεωρήσουμε ως ενδεικτικό κόστος συστήματος της τάξης 34.500 €, περιλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης, με ενεργειακή απόδοση 1.450 kWh/kWp και μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%.

Για την χρηματοδότηση του, στο παράδειγμα χρησιμοποιείται η περίπτωση του δεκαετούς δανεισμός του 70% με επιτόκιο δανεισμού 7,8%, με το ετήσιο λειτουργικό κόστος του συστήματος να ανέρχεται στο 1,5% της αρχικής επένδυσης, με ετήσια αναπροσαρμογή 2%. Στην περίπτωση αυτή, μια ενδεικτική τιμή συμψηφισμού για το 1ο έτος για τιμολόγιο Γ22 είναι τα 0,1278 €/kWh.

Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, η εσωτερική απόδοση (IRR) επί των ιδίων κεφαλαίων στην 25ετία θα είναι 18,1%.

Φυσικά, και στην περίπτωση αυτή οι αποδόσεις και ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση του αρχικού κόστους, ενώ οι αποδόσεις βελτιώνονται και οι χρόνοι απόσβεσης μειώνονται αν τοποθετηθούν ταυτόχρονα και αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση κάποιου συμβατικού συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συστημάτων αυτοπαραγωγής που μπορούν να εγκατασταθούν από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί τα φωτοβολταϊκά συστήματα να αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις κατανάλωσης, δηλαδή σε διαφορετικούς αριθμούς παροχής και μετρητές κατανάλωσης.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά