Απαντά στις αντιδράσεις για τις μονάδες βιοαερίου στη Ζίτσα ο ΣΠΕΒ

Τις απόψεις του σχετικά με τις αντιδράσεις για την αδειοδότηση των πέντε μονάδων παραγωγής βιοαερίου «BIOENERSY PLANTS Μ.I.Κ.Ε.», «KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.», «BIOKOMPOST ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε» και «ΒΙΟΜΕΤΗΑΝΕ Μ.Ι.Κ.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, του Δήμου Ζίτσας, γνωστοποιεί με επιστολή του προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου.

Η επιστολή του ΣΠΕΒ κοινοποιείται επίσης στον ΓΓ του ΥΠΕΝ Μ. Βερροιόπουλο και το ΥΠΑΑΤ.

Αναλυτικά, η επιστολή του Συνδέσμου Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου έχει ως εξής:

“Με την παρούσα επιστολή ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου (ΣΠΕΒ) επιθυμεί να γνωστοποιήσει και επισημάνει τις απόψεις του σχετικά με τις αντιδράσεις για την αδειοδότηση των πέντε μονάδων παραγωγής βιοαερίου «BIOENERSY PLANTS Μ.I.Κ.Ε.», «KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.», «BIOKOMPOST ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε» και «ΒΙΟΜΕΤΗΑΝΕ Μ.Ι.Κ.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, του Δήμου Ζίτσας.

Ο ΣΠΕΒ εκπροσωπώντας τα μέλη του, στηρίζει την υλοποίηση μονάδων βιοαερίου οι οποίες παρεμβάλλονται στα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων δημιουργώντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Πρόκειται για μονάδες οι οποίες αξιοποιούν τα παραγόμενα απόβλητα πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο και την αλόγιστη διάθεσή τους σε εδαφικούς και υδάτινους αποδέκτες. Πρόκειται για μονάδες που βοηθούν στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση των οσμών και της οπτικής ρύπανσης, με τελικό προϊόν το υγρό και στερεό λίπασμα που προκύπτει από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης.

Σε δεύτερη φάση από τα έργα βιοαερίου προκύπτουν και οικονομικά οφέλη στην περιοχή εγκατάστασης μιας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας και τοπική ανάπτυξη στην μικροοικονομία της περιοχής. Πρόκειται για έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και με την κατασκευή να γίνεται κυρίως από ελληνικές εταιρείες, ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης επιστρέφει στη χώρα. 

Επιστρέφοντας στο περιβαλλοντικό κομμάτι, μιας και οι περισσότερες αντιδράσεις κινούνται γύρω από την διαθεσιμότητα της α’ ύλης και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η διαχείριση όλων αυτών των ποσοτήτων στη περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., ερχόμαστε να επαναλάβουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τα παραγόμενα αυτών απόβλητα από το νομό Ιωαννίνων είναι ικανά να τροφοδοτήσουν τα εν θέματι έργα βιοαερίου. Σύμφωνα επίσης, με τα στοιχεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, για το έτος 2016, μόνο στους Δήμους Ζαγορίου, Ζίτσας και Ιωαννιτών οι οποίοι χωροθετούνται σε ακτίνα μικρότερη των 0χλμ από την ΒΙ.ΠΕ., καταγράφηκαν περισσότερα από 9.000 βοοειδή, 500 χοιρομητέρες και 21.000.000 ορνιθοειδή. Το παραπάνω ζωικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε μέσες παραγόμενες ημερήσιες ποσότητες αποβλήτων ίσες με 250 m3 από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 1400 m3 από τις πτηνοτροφικές. Οι πέντε λοιπόν, αυτές μονάδες βιοαερίου έρχονται να δώσουν τη λύση στην έλλειψη ικανού απορρυπαντή για το λεκανοπέδιο του νομού. Τεχνολογικά για το σύνολο της ισχύς θα αδρανοποιηθούν μόλις το 50% της διαθέσιμης πρώτης ύλης του λεκανοπεδίου. Το υπόλειμμά από την επεξεργασία αναερόβιας χώνευσης νοείται σαν εδαφοβελτιωτικό και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 889/2008 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βιολογικές καλλιέργειες.

Επίσης λόγω του κορεσμού δικτύου του υποσταθμού Ιωαννίνων μόνο με την επιτυχή κατασκευή των ανωτέρω έργων θα πραγματοποιηθεί ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων και του εν λόγω υποσταθμού.

Στον αντίποδα της παραπάνω συλλογιστικής και με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο νομό να ξεπερνούν τις 350 για βοοειδή, τις 100 για χοιροειδή, τις 5.000 για αιγοπροβατοειδή και τις 5.000 για πουλερικά, ερχόμαστε ως ΣΠΕΒ να αναρωτηθούμε και να ζητήσουμε πόσες από αυτές τις εκμεταλλεύσεις πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των υγειονομικών διατάξεων περί των όρων ιδρύσεων και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων; Πόσες από τις πτηνο- κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του νομού Ιωαννίνων επεξεργάζονται και πως τα παραγόμενα απόβλητά τους; Σε τι βαθμό τηρούνται οι όροι περί ύψους ρυπαντικού φορτίου των επεξεργασμένων αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους;

Παρόμοιες ερωτήσεις έρχονται να συνταχθούν και για τις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων (π.χ. τυροκομεία, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος κλπ). Τηρούνται τα standards και οι προδιαγραφές ποιότητας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων για τη διάθεσή τους;

Καλούμε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να εντατικοποιήσει τους ελέγχους και τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις με σκοπό την επίτευξη της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος τόσο στις βιομηχανίες όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός των παραπάνω ερωτημάτων και κυρίως της παρούσας επιστολής είναι να επισημανθεί ο ρόλος των μονάδων βιοαερίου σε περιοχές με έντονη πτηνο- κτηνοτροφική δραστηριότητα, ως ενδιάμεση επεξεργασία η οποία παρεμβάλλεται στα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, δίνοντας λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη της επεξεργασίας. Θεωρούμε αναίτια την αντίδραση της περιφέρειας Ιωαννίνων και του δήμου Ζίτσας τη στιγμή που τα ενλόγω βιοαέρια λύνουν περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας”.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά