• Βιοαέριο

  Βιοαέριο

  Λιγότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02.11.2016: Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή μονάδας βιοαερίου ισχύος 1,5 ΜW στα ...Περισσότερα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02.11.2016: Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την κατασκευή μονάδας βιοαερίου ισχύος 1,5 ΜW στα Φάρσαλα.

  Λιγότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.10.2016: Η εταιρεία kIEFER TEK ΕΠΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή και τη διασύνδεση του Μικρού Υδροηλεκτρικού ΜΥΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ Ισχύος 1MW.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18.10.2016: Η εταιρεία kIEFER TEK ΕΠΕ ολοκλήρωσε την κατασκευή και τη διασύνδεση του Μικρού Υδροηλεκτρικού ΜΥΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑ Ισχύος 1MW.

  Λιγότερα
 • Παρουσίαση Net metering 2016

  Παρουσίαση Net metering 2016

  Λιγότερα
 • Αυτοπαραγωγή από Φ/Β

  Αυτοπαραγωγή από Φ/Β

  Λιγότερα
 • Παρουσίαση Εταιρίας 2015

  Παρουσίαση Εταιρίας 2015

  Λιγότερα
 • ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ.», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013  Οι διατάξεις της απόφασης ΥΑ 3791/2013 καθορίζουν τις ...Περισσότερα

  ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ.», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013 

  Οι διατάξεις της απόφασης ΥΑ 3791/2013 καθορίζουν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σκοπός της είναι ο καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας έργων ΑΠΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της εγγύς και ευρύτερης περιοχής των έργων καθώς και η δημόσια υγεία.

  Λιγότερα
 • ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461: «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.», ΦΕΚ ...Περισσότερα

  ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461: «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.», ΦΕΚ 3583/31.12.2014 

  Η απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς (Νet metering). Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο ενεργειακός συμψηφισμός, οι χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνεται ο αυτοπαραγωγός και η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφει με τον Προμηθευτή.

  Λιγότερα

© 2022 Handcrafted by   Netsteps

ESPA_Banner

Μετάβαση στο περιεχόμενο