• οικ. 166640: «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου ...Περισσότερα

  οικ. 166640: «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.», ΦΕΚ  554/2013

  Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις, σχετικές με τη διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος σε αγροτεμάχια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας.

  Λιγότερα
 • ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα ...Περισσότερα

  ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012: «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013

  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1289/9012 τροποποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. 

  Λιγότερα
 • ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011 ...Περισσότερα

  ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011: «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.», ΦΕΚ 1103B’/02-05-2013 

  Με την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β΄ 97/31.01.2012) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

  Λιγότερα
 • ΥΑΠΕ/Φ1/14810: «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρισμού ...Περισσότερα

  ΥΑΠΕ/Φ1/14810: «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμ̟παραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).», ΦΕΚ Β/2373/25.10.2011

  Η απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ορίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής και τη διαδικασία αξιολόγησης και απόφασης για τη χορήγηση της. Ορίζει, ακόμα, τη διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης της άδειας παραγωγής. Επίσης, περιλαμβάνει διατάξεις για υβριδικούς σταθμούς, ηλιοθερμικούς σταθμούς και ΑΠΕ με αφαλάτωση.

  Λιγότερα
 • Δ6/Φ1/οικ.13310: «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων ...Περισσότερα

  Δ6/Φ1/οικ.13310: «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.», ΦΕΚ Β 1153 2007

  Η απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310 ορίζει τη διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, τη διαδικασία υποβολής αίτησης για λήψη Άδειας Εγκατάστασης και τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας. Επίσης, περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης χορήγησης αδειών.

  Λιγότερα
 • Πολυνομοσχέδιο για τον επανακαθορισμό στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας  λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Στην ...Περισσότερα

  Πολυνομοσχέδιο για τον επανακαθορισμό στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας  λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

  Στην υποπαράγραφο ΙΓ.1 του ψηφισθέντος νόμου “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” καθορίζονται ανά περίπτωση οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των λειτουργούντων σταθμών με ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

  Λιγότερα
 • ΝΟΜΟΣ 4203/2013: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ 235Α/1/11/2013  Mε το νόμο 4203/2013 ρυθμίζονται πολλά ...Περισσότερα

  ΝΟΜΟΣ 4203/2013: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ 235Α/1/11/2013 

  Mε το νόμο 4203/2013 ρυθμίζονται πολλά θέματα που αφορούν τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίνονται κάποιες τροποποιήσεις σε διατάξεις των νόμων 3468/2006 και 4001/2011.

  Λιγότερα
 • ΝΟΜΟΣ 4152/2013: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.», ΦΕΚ 107Α/9/5/2013  Ο νόμος 4152/2013 εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και ...Περισσότερα

  ΝΟΜΟΣ 4152/2013: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.», ΦΕΚ 107Α/9/5/2013 

  Ο νόμος 4152/2013 εμπεριέχει ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και διατάξεις σχετικές με την έκτακτη εισφορά.

  Λιγότερα

© 2022 Handcrafted by   Netsteps

ESPA_Banner

Μετάβαση στο περιεχόμενο