ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υδροπονικά θερμοκήπια

Η kIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε. κατασκευάζει θερμοκήπια που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καλλιεργητικές απαιτήσεις και απευθύνονται στο σύγχρονο παραγωγό που θέτει υψηλούς στόχους και επιθυμεί να επενδύσει με σιγουριά τα χρήματά του.

 

Υδροπονία είναι η καλλιέργεια φυτών απουσία χώματος. Ουσιαστικά είναι μία μορφή υδατοκαλλιέργειας. Τα φυτά αναπτύσσονται στο νερό όπου συντηρούνται με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ενναλακτικές λύσεις είναι οι ρίζες του φυτού να μπορούν να αναπτυχθούν και σε βοτσαλάκι ή περλίτη ή κάποιο άλλο μέσο όπου διέρχεται αδιακόπως νερό.
Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι το μεγάλο ποσοστό εξοικονόμησης νερού (έως και 90%) σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες.
Η kIEFER κατασκευάζει θερμοκήπια που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καλλιεργητικές απαιτήσεις και απευθύνονται στον σύχγρονο παραγωγό που θέτει υψηλούς στόχους και επιθυμεί να επενδύσει με σιγουριά τα χρήματά του.

Η kIEFER εξοπλίζει το θερμοκήπιο με όλους τους σύγχρονους αυτοματισμούς, όπως:

 • Θέρμανση
 • Δροσισμού
 • Αυτόματη λίπανση
 • Σκίανσης
 • Επεξεργασία νερού
 • Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Γεννήτριες κ.ά.

Το θερμοκήπιο σχεδιάζετε από το Τεχνικό Τμήμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλμερία (UAL) στην Ισπανία, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Τεχνικά Πρότυπα UNE-EN 13031-1, “Greenhouses, Project and Construction”
Ο υπολογισμός των φορτίων έγινε με εξειδικευμένο λογισμικό βάσει της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων, έχοντας προηγουμένως τυποποιήσει την γεωμετρία με του με τρισδιάστατες μεθόδους.

Γενικά, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά μοντέλα, οι συνθήκες φορτίων που εφαρμόστηκαν στους υπολογισμούς είναι οι παρακάτω:

 • Χιόνι ή χαλάζι: για κωδικό περιοχής (Region) 1B, υπολογίστηκε φορτίο της τάξης των 30 Kg/m²
 • Φορτίο καλλιέργειας: για στήριξη της καλλιέργειας σε σύρματα, εκτιμάται στιγμιαίο φορτίο 15 Kg/m2
 • Ταχύτητα ανέμου: σύμφωνα με το πρότυπο EN, το θερμοκήπιο παρουσιάζει αντοχή σε ταχύτητα ανέμου 97 km/h, ανεμορριπή ταχύτητας 115 km/h (τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά σε ταχύτητα ανέμου έως και 50 km/h)

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, για την προστασία από την χιονόπτωση, το θερμοκήπιο θα πρέπει να διατηρείται σωστά: το σύστημα θέρμανσης θα βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία για την θέρμανση του εσωτερικού του θερμοκηπίου και των υδρορροών για το λιώσιμο του χιονιού, (το φορτίο χιονιού αναφέρεται στις υδρορροές).

Τα υλικά του θερμοκηπίου φέρουν πιστοποίηση από τις προμηθεύτριες εταιρίες σύμφωνα με το ISO 9002 και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Κολώνες: Γαλβανισμένες εν θερμώ. Οι μηχανικές και χημικές προδιαγραφές πληρούν τον κανονισμό S / DIN 17.100. Τύπος χάλυβα: ST – 37.2. (Zinc quality: 99,99 σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 1179:1996, πάχος σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN ISO 1461:1999 και ομοιογένεια σύμφωνα με το πρότυπο S / UNE 7.183.
 • Αψίδες, κόντρες και προφίλ: Γαλβανισμένα σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 10142:2001. Τύπος χάλυβα: Fe P02G.
 • Υδρορροές: Γαλβανισμένες σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 10.142:2001. Τύπος χάλυβα: Fe P02G.
 • Βίδες: από διχρωματικό χάλυβα. (DIN-931, DIN-933, DIN-985, DIN-125, DIN-7504-N και DIN-934).