ΑΠΕ: σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – «Πιλότος» τα φωτοβολταϊκά

Με καθυστέρηση που ξεπέρασε το ένα έτος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απόΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύει στην ανάπτυξη μίας νέας επικρατούσας κατάστασης για την στήριξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) συμβατής, πέραν των άλλων, με τις “Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)».

Επιπλέον, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι «αναμορφώνεται το καθεστώς ενίσχυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία».

«Με το παρόν σχέδιο προωθείται η βέλτιστη αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διασφαλίζεται η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων για τις ΑΠΕ και την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για την αριστοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, σημειώνει ακόμη το υπουργείο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σ/ν είναι η εισαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εγκατάσταση νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και η εφαρμογή συστήματος λειτουργικής ενίσχυσης για συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων.

Για τις ανταγωνιστικές (διαγωνιστικές) διαδικασίες για την ένταξη νέων μονάδων στο σύστημα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι αυτό θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θα εκδίδει απόφαση σχετική τις τεχνολογίες και τις κατηγορίες σταθμών παραγωγής από Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας που θα εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, τη μέγιστη ισχύ που θα εγκαθίσταται ετησίως, συνολικά ή ανά τεχνολογία, και τον αριθμό των ετήσιων ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η πρώτη γνωμοδότηση της ΡΑΕ θα υποβληθεί στον Υπουργό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Επίσης, θα καθορίζονται τα χρονικά ορόσημα διεξαγωγής των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, καθώς και η ανώτατη ή και κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

—Πιλοτική δημοπρασία στα φωτοβολταϊκά

Ειδικά για το 2016, σε διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δημοπρασία αποκλειστικά για φωτοβολταϊκά. Η δημοπρατούμενη ισχύς θα είναι 40 Μεγαβάτ ή μεγαλύτερη μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Στην περίπτωση επιμερισμού της δημοπρατούμενης ισχύος, μεταξύ μονάδων για τις οποίες απαιτείται άδεια ή εξαιρούνται, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104 ευρώ για τις εξαιρούμενες.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10 μεγαβάτ.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00.

 

Πηγή: http://www.econews.gr/2016/06/19/ape-nomosxedio-diavouleusi-130885/

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά