Επιταχύνει η ΡΑΕ την υλοποίηση του target model

Συνεχίζονται οι προσπάθειες της ΡΑΕ για την εναρμόνιση της εγχώριας αγοράς προς το target model, καθώς η Αρχή συντονίζει τις διάφορες ομάδες εργασίας, ενώ τον Οκτώβριο αναμένονται οι νέοι κώδικες και οι μελέτες για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Η πρόοδος μέχρι σήμερα

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 ψηφίστηκε ο Νόμος 4425, που εισήγαγε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των νέων αγορών με αναφορές και σε θέματα κάλυψης και εκκαθάρισης των συναλλαγών, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κώδικες και κανονισμούς. Στα τέλη Ιανουαρίου του 2017, η ΡΑΕ ενέκρινε ειδικότερες παραμέτρους των αγορών, οι οποίες αποτυπώνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε, ώστε να κινηθούν ομαλά οι Διαχειριστές προς το νέο μοντέλο.

Παράλληλα, διαμορφώθηκε από τις ελληνικές αρχές ένα πλαίσιο μετάβασης προς το στόχο, σε συνεργασία με την Κομισιόν, ενώ καθορίστηκαν παραδοτέα που αφορούν επτά διαφορετικές κατηγορίες, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Οι επτά θεματικές ενότητες αφορούν τη σύνταξη των Κωδίκων που θα διέπουν τις νέες αγορές του target model, την κατάρτιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιούν οι Διαχειριστές, τη διερεύνηση μέτρων αποτροπής στρατηγικών συμπεριφορών άσκησης ισχύος (market power mitigation rules), την περαιτέρω εξειδίκευση του προτεινόμενου Μηχανισμού Επάρκειας, την πληρέστερη αποτίμηση των αναγκών ευελιξίας του Συστήματος, μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στην αγορά και την αναθεώρηση του price cap, την αξιολόγηση των ζητημάτων κάλυψης και εκκαθάρισης, αλλά και τη μετάβαση προς μια αγορά εξισορρόπησης στο φυσικό αέριο.

Έως τον προσεχή Οκτώβριο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα κείμενα των κωδίκων και των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι μελέτες που αφορούν παράλληλες μεταρρυθμίσεις στην αγορά.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι στις 2 Φεβρουαρίου διεξήχθη στη ΡΑΕ η εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση της μετάβασης. Σε αυτά τα πλαίσια, η ΡΑΕ καλείται να συντονίζει τις ομάδες εργασίας για τα επιμέρους παραδοτέα.

Όπως είναι φυσικό, η ΡΑΕ “ποντάρει” στην ομαλή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και διαχειριστών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ενώ πρόσφατα εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μέχρι τώρα πορεία.

Μετά την ολοκλήρωση των παραδοτέων που αναφέραμε παραπάνω, ακολουθεί η υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ μέσα στο Φεβρουάριο η ΡΑΕ αναμένει την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ για το ζήτημα αυτό.

Τα οφέλη από το target model

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η ελληνική αγορά στην παρούσα της μορφή περιλαμβάνει μια προ-ημερήσια αγορά, στην οποία συν-βελτιστοποιείται η παροχή ενέργειας αλλά και εφεδρειών. Κατ’ επέκταση, η αποτύπωση της αξίας των δύο συνιστωσών ή υπηρεσιών (ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών) δεν είναι διακριτή, με την Ε.Ε. να ζητά την αποσύνδεσή τους. Μετά την προημερήσια αγορά, υπάρχει ένας μηχανισμός για την εκκαθάριση των αποκλίσεων μεταξύ προβλεπόμενων ποσοτήτων και δεδομένων πραγματικού χρόνου (balancing mechanism), ο οποίος δεν συνιστά αγορά, καθώς δεν επανυποβάλονται προσφορές από τους συμμετέχοντες αλλά απλώς επικαιροποιούνται τα δεδομένα εισόδου στην επίλυση, όπως η ζήτηση, οι διαθεσιμότητες των μονάδων, η παραγωγή ΑΠΕ και τα διασυνοριακά προγράμματα.

Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές διαθέτουν περιορισμένα εργαλεία στη διάθεσή τους και παραμένουν θεωρητικά εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών. Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε ένα επίπεδο των 300 €/MWh ως ανώτατο όριο τιμών στην προημερήσια αγορά, προκειμένου να προφυλαχθούν σε ένα βαθμό οι εγχώριοι παίκτες από ενδεχόμενες ακραίες διακυμάνσεις.

Βάσει του προγραμματισμού, από το 2018 αυτό το πλαίσιο θα μεταμορφωθεί σε τέσσερις κατηγορίες αγορών: προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια, και εξισορρόπησης. Έτσι, ο χρονικός ορίζοντας συναλλαγών θα επεκταθεί από αρκετά χρόνια στο μέλλον έως μικρότερες χρονικές κλίμακες και εν τέλει τον πραγματικό χρόνο. Το πλαίσιο αυτό θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην αγορά να διαχειρίζονται το ρίσκο πιο αποτελεσματικά, καθώς πλησιάζουν στον πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, η Αρχή υποστηρίζει ότι η διασφάλιση τιμών στις προθεσμιακές αγορές επιτρέπει στους προμηθευτές να αναπτύσσουν προϊόντα λιανικής με ευνοϊκότερους όρους για τους καταναλωτές, καθώς θα αποτυπώνουν μειωμένο ρίσκο. Είναι επίσης κρίσιμη για τους παραγωγούς, ώστε να διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα τις ποσότητες τους, γεγονός που διευκολύνει και την αναχρηματοδότηση των επενδυτικών τους δαπανών.

Πέραν της διασφάλισης τιμών και της διαχείρισης ρίσκου, οι παραγωγοί θα μπορούν να αναθεωρούν τις προσφορές τους, αντανακλώντας τις επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Έτσι, θα αποτυπώνεται καλύτερα η αξία της ευελιξίας των μονάδων τους. Επιπλέον, διευρύνεται το γεωγραφικό αποτύπωμα της αγοράς και έτσι αμβλύνεται η επίδραση τοπικών στρεβλώσεων. Τέλος, βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των διασυνδέσεων, λόγω της σύζευξης των αγορών, με τις εισαγωγές να έχουν τη δυνατότητα για ισχυρότερη συμβολή, εφόσον είναι οικονομικότερες.

 

Πηγή: http://energypress.gr/news/epitahynei-i-rae-tin-ylopoiisi-toy-target-model

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά