Ανακοίνωση της ΡΑΕ για την προκήρυξη δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ με την υπ’ αρ. 441/2019 απόφασή της.

Η διενέργεια της ηλεκτρονικής ηημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 201 και θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

Φ/Β σταθμοί

PPV ≤ 20MW

300MW

Κατηγορία II:

Αιολικοί σταθμοί

PWind < 50 MW

300MW

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση  με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, συνέχισε τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες εντός του 2018 και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία τον Απρίλιο του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15%. Επίσης, εντός του 2018 και στις αρχές του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες επίσης υπήρξε σημαντική μείωση τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας:

α). τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 85€/MWhη μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~53,48MW), στην Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW), με τιμή εκκίνησης τα 80€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~52,92MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 90€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς  ~170,93MW).

β). τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανά τεχνολογία). Ειδικότερα,  στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW), με τιμή εκκίνησης τα 81,71 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~61,94MW), στην Κατηγορία ΙIΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND ≤ 50MW), με τιμή εκκίνησης τα 79,77 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~159,65MW). Η Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV≤ 20MW) ματαιώθηκε.

γ). τον Απρίλιο του 2019 ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική.  Ειδικότερα, στην Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία), με τιμή εκκίνησης τα 64,72 €/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 57,03€/MWh (καταχωρηθείσα ισχύς ~437,78MW)

 

Εντός του 2019 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 430 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 400MW για Αιολικές εγκαταστάσεις. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2018 και τα διαθέσιμα στοιχεία των ώριμων έργων, με την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφασή της, προκηρύσσει δύο (2) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW)
  • Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW)

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 31 Μαίου 2019, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 441/2019).

 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 441/2019 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Πηγή: http://www.rae.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά