Όραμα και επιχειρηματικές αξίες

Λίγα λόγια για την kIEFER

Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε είναι µια κατασκευαστική εταιρεία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές µε ευρύ φάσµα δραστηριότητας σε έργα φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, αιολικών, µικρών υδροηλεκτρικών, βιοαερίου και «χαρτοφυλάκιο» που μας κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο από το 2014 έχοντας κατασκευάσει µέχρι σήµερα έργα όλων των τεχνολογιών συνολικής ισχύος άνω των 350 MW. Για τα έτη 2021-2024 έχουμε προχωρήσει σε συµβολαιοποίηση κατασκευών συνολικής ισχύος 1 GW, σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ενώ παράλληλα προχωράμε στην ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης 1 GW σε όλη την ελληνική επικράτεια. Καλύπτοντας όλο το φάσµα δραστηριοτήτων στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας άδεια δραστηριοποιήσεις στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης με άδεια ισχύος 200 MW ενώ ήδη έχουμε ενσωματώσει το κατάλληλα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό για τη λειτουργία ως Φο.Σ.Ε.

 

Όραμα και επιχειρηματικές αξίες

Όραμά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να στραφεί η οικονομία προς την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αναλαμβάνοντας τη μελέτη και κατασκευή μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας ενισχύουμε την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. Μέσα από τα έργα μας επιδιώκουμε δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας παρέχοντάς τους υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Ακολουθώντας διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης μας για την επίτευξη ενός άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας μας είναι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, η αξιοπιστία, οι υψηλές επενδυτικές αποδόσεις, η αύξηση της κερδοφορίας για τον πελάτη, τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα, η καινοτομία και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

elΕλληνικά