Net metering

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. αναλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύνδεση ενός Φ/Β συστήματος net metering.

Λίγα λόγια
για το Net metering

Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών ή άλλων ΑΠΕ. Αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου. Από τον Ιανουάριο του 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή και στην Ελλάδα και από 8-5-2015 έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο ΔΕΔΔΗΕ.

Το net metering είναι στην ουσία μια συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρισμού, που δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα σύστημα Φ/Β με σκοπό να καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να παράγει μόνος του την ενέργεια που χρειάζεται, αποθηκεύοντας δωρεάν το πλεόνασμα στο ηλεκτρικό δίκτυο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να την πάρει πίσω δωρεάν, διαφορετικά χάνεται προς όφελος του δικτύου. Η δυνατότητα αυτή καθιστά εξαιρετικά οικονομική τη χρήση των Φ/Β, καθώς δε χρειάζεται να δαπανηθούν επιπλέον χρήματα για την αγορά μπαταριών.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε τριετή βάση και η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Τις πρωινές ώρες ένα σύστημα Φ/Β μπορεί να καλύψει την κατανάλωσή μας και επιπλέον παράγει μια περίσσεια που αποθηκεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτή την περίσσεια μπορούμε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες κατά τις βραδινές ώρες. Αντίστοιχα τους καλοκαιρινούς μήνες παράγουμε πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που χρειαζόμαστε, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας τους χειμερινούς μήνες, που τα Φ/Β έχουν χαμηλότερη παραγωγή.

Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά με ταρίφα (feed-in tariff), στα συστήματα net metering ο συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός (σε kWh) και όχι “λογιστικός” (σε €). Και τα μεν και τα δε ανήκουν στη μεγάλη κατηγορία των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών on-grid ή grid-connected systems διεθνώς (σε αντίθεση με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά – off grid) όπου υπάρχει σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο.

Πλεονεκτήματα του net metering

Τα βασικά πλεονεκτήματα του net metering είναι τα εξής:

 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια.
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του.
 • Τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα.
 • Όσες αυξήσεις και αν κάνει η ΔΕΗ δεν υπάρχει επιβάρυνση.
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις – κόστη.
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2.
 • Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιοχών κοντά σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη.

Virtual net metering

Από τον Ιούλιο του 2017 πλέον οι Αγρότες , οι Δήμοι και κοινωφελή ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας (από έναν ΦΒ σταθμό) με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως συμβαίνει στον απλό ενεργειακό συμψηφισμό.

Πόσο μειώνει τις χρεώσεις το net metering

Ένα σύστημα net metering μειώνει σημαντικά την αξία του ρεύματος. Ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος και τη συνολική ετήσια κατανάλωση, μπορεί να μηδενίσει πλήρως τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και να μειώσει δραματικά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην της ΥΚΩ. Όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνουμε τις ώρες που τα Φ/Β παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων πλην ΥΚΩ. Η συνολική ετήσια αξία ρεύματος μπορεί να μειωθεί από 65 έως 80%.

Διαδικασία - Δικαιολογητικά για netmetering

Η διαδικασία για τη σύνδεση ενός Φ/Β συστήματος netmeteringείναι απλή και αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία μας. Περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ. Η Περιοχή εξετάζει το αίτημα και εντός μήνα στέλνει προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις μήνες.
 • Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης σύνδεσης στην Περιοχή και αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης, με προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και καταβολή του κόστους των έργων σύνδεσης.
 • Υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή του συμβατικού τιμήματος. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
 • Υποβολή αίτησης κατάρτισης της σύμβασης συμψηφισμού προς το ΔΕΔΔΗΕ.
 • Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού, η οποία καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Αυτή ισχύει για 25 χρόνια από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.
 • Κατασκευή του Φ/Β συστήματος
 • Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
 • Ενεργοποίηση της σύνδεσης αφού πρώτα γίνει έλεγχος της εγκατάστασης από το ΔΕΔΔΗΕ.

 

Για την κατάθεση της αίτησης για net metering στο ΔΕΔΔΗΕ απαιτούνται συνοπτικά τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου (ή μισθωτήριο) και έγγραφη βεβαίωση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από τον ενδιαφερόμενο (σε περίπτωση πχ. πολυκατοικίας).

Τα υπόλοιπα έγγραφα είναι τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και φυλλάδια ή υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού που αφορούν τον εγκαταστάτη του συστήματος.

Νομοθεσία netmetering– Σύνοψη

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Nόμος για αυτοπαραγωγή – Υπουργική Απόφαση netmetering – Εγκύκλιοι και πληροφοριακό υλικό από τηΔΕΗ) για το netmetering:

 • Μέγιστο όριο είναι τα 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW.
 • Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει επαύξηση).
 • Μέγιστο όριο τα 10kWpή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το μη διασυνδεδεμένο σύστημα(νησιά) με άνω όριο τα 20kW,εκτός από την Κρήτη όπου μέγιστο όριο είναι τα 20kWpή το μισό της συμφωνημένης ισχύοςμε άνω όριο τα50kW.
 • Σε Πελοπόννησο και Νότια Εύβοια άνω όριο τα 20kWp.
 • Μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου (ή μετά από δωρεάν παραχώρηση).
 • Η καταμέτρηση και ο συμψηφισμός γίνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και η διαφορά ενέργειας πιστώνεται στον επόμενο συμψηφισμό για 1 χρόνο.
 • Σε πολυκατοικία μπορούν να το εγκαταστήσουν περισσότεροι του ενός.
 • Κάθε φωτοβολταϊκόnetmetering πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα και μόνο μετρητή.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε στέγη-δώμα ή κήπο-έδαφος ακόμη και σε όμορο χωράφι.
 • Προς το παρόν μπορούν να τοποθετηθούν μόνο φωτοβολταϊκά.
 • Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ.
 • Το κόστος στη ΔΕΗ είναι κάτω από 400€ για συστήματαέως 55kWp.
 • Μπορεί να γίνει επαύξηση τουλειτουργούντος συστήματος μετά από νέα αίτηση και προσφορά σύνδεσης.
 • Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό με ταρίφα να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκόnetmetering με νέα σύνδεση.
 • ΔΕΝ επιτρέπεται στον ίδιο μετρητή να αντιστοιχίζονται περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά (πχ.φωτοβολταϊκό με ταρίφα και netmetering).
 • Δεν υπάρχει περιορισμός κατά άτομο στον αριθμό τωνφωτοβολταϊκών με netmetering που μπορεί να έχει.
 • Σε εργοταξιακές παροχές δε μπορεί να γίνει συμψηφισμός με netmetering καθώς δε θεωρούνται μόνιμες.
elΕλληνικά