Δημιουργούμε
ενέργεια

Είμαστε μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εμπειρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Λίγα λόγια
για την kIEFER

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. είναι μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και σημαντική εμπειρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αναλαμβάνει έργα ως EPC Contractor, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή αλλά και τη συντήρηση ενεργειακών συστημάτων καθώς και συστημάτων που δρουν στον πρωτογενή τομέα όπως θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο κύριος στόχος ίδρυσης της είναι η κατασκευή και η εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της διαθέτει μακρά εμπειρία σε σταθμούς ενέργειας. Στρατηγική της προτεραιότητα είναι η εφαρμογή βέλτιστων λύσεων και τεχνολογίας αιχμής στους σταθμούς που κατασκευάζει, με σκοπό το μικρότερο δυνατό επενδυτικό κόστος σε συνάρτηση με τη μεγιστοποίηση του πραγματικού χρόνου ζωής μιας μονάδας.

Η kIEFER TEK E.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2014, έχοντας στο δυναμικό της έργα συνολικής ισχύος άνω των 100 ΜW. Αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες και καλά οργανωμένες ελληνικές εταιρείες στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιείται και σε άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Η kIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ εφαρμόζει σύστημα το Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, έχοντας πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης ΤÜV HELLAS (ΤÜV NORD GROUP).
Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

Όραμα και επιχειρηματικές αξίες

Όραμά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να στραφεί η οικονομία προς την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αναλαμβάνοντας τη μελέτη και κατασκευή μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας ενισχύουμε την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος. Μέσα από τα έργα μας επιδιώκουμε δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας παρέχοντάς τους υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Ακολουθώντας διαρκώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης μας για την επίτευξη ενός άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας μας είναι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, η αξιοπιστία, οι υψηλές επενδυτικές αποδόσεις, η αύξηση της κερδοφορίας για τον πελάτη, τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα, η καινοτομία και ο σεβασμός προς το περιβάλλον.

elΕλληνικά