Πιστοποιήσεις

Η kIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ εφαρμόζει σύστημα το Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, έχοντας πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης ΤÜV HELLAS (ΤÜV NORD GROUP).

elΕλληνικά