Όραμα και επιχειρηματικές αξίες

A few words about kIEFER

Η kIEFER TEK Ε.Π.Ε είναι µια κατασκευαστική εταιρεία Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές µε ευρύ φάσµα δραστηριότητας σε έργα φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, αιολικών, µικρών υδροηλεκτρικών, βιοαερίου και «χαρτοφυλάκιο» που μας κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο από το 2014 έχοντας κατασκευάσει µέχρι σήµερα έργα όλων των τεχνολογιών συνολικής ισχύος άνω των 350 MW. Για τα έτη 2021-2024 έχουμε προχωρήσει σε συµβολαιοποίηση κατασκευών συνολικής ισχύος 1 GW, σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ενώ παράλληλα προχωράμε στην ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης 1 GW σε όλη την ελληνική επικράτεια. Καλύπτοντας όλο το φάσµα δραστηριοτήτων στον τομέα των ΑΠΕ, διαθέτοντας άδεια δραστηριοποιήσεις στον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης με άδεια ισχύος 200 MW ενώ ήδη έχουμε ενσωματώσει το κατάλληλα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό για τη λειτουργία ως Φο.Σ.Ε.

 

Vision & Business Values

Our vision is sustainable development, and we believe in the necessity for the economy to shift towards energy production from renewable sources.

By undertaking the design and construction of green energy production units, we enhance sustainable development, contributing to the creation of a sustainable energy future. Through our projects, we aim to build trusted relationships with our clients by providing them with high-quality services at competitive prices. Continuously following technological advancements, we strive for ongoing improvement in our performance to achieve excellent business results.

The values that govern our company's operations are high standards of quality and safety, reliability, high investment returns, increased profitability for the customer, competitive results, innovation, and respect for the environment.

en_USEnglish