Γαιοανάπτυξη 500kW

Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (500 kWe). Βρίσκεται στη θέση «Ερρίκος» στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.

Όνομα Συστήματος

Γαιοανάπτυξη 500kW Καρδίτσα

Χειριστής

“ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε”

Εταιρεία Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

Τοποθεσία

Σοφάδες Καρδίτσας

Ανάθεση Έργου

2017 – 2018

Λήξη Έργου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς:500 kWel
Πρώτη ύλη:Κοπριά βοοειδών, ενσίρωμα καλαμποκιού
Συγκρότημα Σ.Η.Θ.: 
Τεχνική διαθεσιμότητα μονάδας:> 97%

Photo Gallery

elΕλληνικά