Νέα εμπόδια σε επενδύσεις στο βιοαέριο από περιφερειακές αρχές καταγγέλλει ο ΣΠΕΒ

Μετά τις παράλογες απαιτήσεις για τη χορήγηση κτηνιατρικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στις μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων που προέβαλε η αρμόδια υπηρεσία για τις συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είχε αναδείξει πρόσφατα ρεπορτάζ του energypress, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου καταγγέλλει ένα ακόμα εμπόδιο στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του βιοαερίου που βάζουν όργανα της περιφερειακής διοίκησης.

Η καταγγελία αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με επιστολή του ΣΠΕΒ προς το ΥΠΕΝ, προβάλει ετεροχρονισμένες αξιώσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση επένδυσης της εταιρείας ΦΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ενέργειας με καύση βιοαερίου 1,5MWe στα Φάρσαλα.

Ενώ το έργο είχε λάβει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το 2012, στην τελευταία τροποποίησή τους τον Ιούνιο του 2017 έγινε προσθήκη του εξής όρου:

«Όλα τα επιμέρους συστήματα (δεξαμενές αποθήκευσης, αναερόβιοι χωνευτές, αντλίες, σωληνώσεις κτλ.), που εμπλέκονται στην αποθήκευση, τη διακίνηση, την επεξεργασία και, γενικά, τη διαχείριση υλών που βρίσκονται σε υγρή ή υδαρή κατάσταση, επιβάλλεται να παρακολουθούνται και να ελέγχονται συστηματικά, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση τυχόν διαρροών των υλών αυτών προς το περιβάλλον. Όσον αφορά ειδικότερα τις σωληνογραμμές, τους αγωγούς μεταφοράς και κάθε είδους παρεμφερή εξοπλισμό, που εμπλέκονται στη διακίνηση υγρών ή υδαρών υλών (πρώτες ύλες, χωνευμένο υπόλειμμα κτλ.) εντός του γηπέδου εγκατάστασης της δραστηριότητας, επιβάλλεται να είναι τοποθετημένοι υπέργεια, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή και να εντοπίζεται άμεσα κάθε πιθανή διαρροή των υλών αυτών προς το περιβάλλον».

Όπως εξηγεί ο ΣΠΕΒ στην επιστολή του, η απαίτηση που εισάγεται με την προσθήκη αυτή για την τοποθέτηση υπέργειου συστήματος σωληνώσεων, τροποποιεί κατασκευαστικά το έργο και δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του, ενώ παράλληλα αυξάνει τις πιθανότητες εργατικών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Πρόκειται για δε, για απαίτηση που δεν στοιχειοθετείται από την ελληνική νομοθεσία και δεν προβλέπεται ούτε καν για τις βιομηχανίες πετρελαιοειδών!

Σύμφωνα με το ΣΠΕΒ, η απαίτηση εφαρμογής του όρου αυτού καθιστά μη βιώσιμο το έργο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί η επένδυση.

Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση, περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον, θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ουσιαστικά, δηλαδή, όχι μόνο δεν προλαμβάνονται περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως πιθανώς θα επιδίωκαν οι αρχές της Περιφέρειας, αλλά ο κίνδυνος καθίσταται μεγαλύτερος.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά