Στις 2 Ιουλίου οι διαγωνισμοί για νέες ΑΠΕ – Ολόκληρη η προκήρυξη – Το πρόγραμμα των ημερίδων

Στις 2 Ιουλίου πρόκειται να διεξαχθούν οι διαγωνισμοί αιολικών και φωτοβολταϊκών. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 5 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, η Αρχή επισημαίνει ότι εντός του 2018 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 300 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 300MW για Αιολικές εγκαταστάσεις και η δημοπράτηση σε κοινό διαγωνισμό (Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις) 400MW.

Τον Ιούλιο του 2018 η ΡΑΕ, θα διεξάγει τρεις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες για τις τεχνολογίες των Φ/Β και των Αιολικών. Συγκεκριμένα, η Αρχή, με την υπ’ αριθ. 321/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:

• Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 70MW)

• Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 230MW)

• Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικούς Σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 300MW).

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς ανά κατηγορία θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν κατά το Α’ Στάδιο κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας με σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (βλέπε εδώ και εδώ)

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που θα επιλεγούν μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών  αποτελεσμάτων της δημοπρασίας και συγκεκριμένα εντός:

α) δώδεκα (12) μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι),

β) δεκαπέντε (15) μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1MW και μικρότερης ή ίσης των 5 MW  9ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ),

γ) δεκαοχτώ (18) μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ),

δ) είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3MW και μικρότερης ή ίσης των 10 MW (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ),

ε) τριάντα έξι (36) μηνών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ),

στ) έξι (6) επιπλέον μηνών των προθεσμιών που προβλέπονται για τους σταθμούς των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) στην περίπτωση που για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ απαιτείται κατασκευή νέου Υποσταθμού σύμφωνα με την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.

Σημειώνεται ότι οι Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 6 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες δεν συμμετέχουν σε Ανταγωνιστικές Διαδικασίες και η Τιμή Αναφοράς τους καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4414/2016.

Παράλληλα, η ΡΑΕ αναφέρει ότι υπό το πρίσμα των ανωτέρω και προκειμένου η ενεργειακή αγορά, οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι πολίτες και το επενδυτικό κοινό να ενημερωθούν με έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, αλλά και προκειμένου να αναπτυχθεί γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για τα σημαντικά θέματα στα οποία οι διαδικασίες αυτές αφορούν, η ΡΑΕ διοργανώνει τρεις ενημερωτικές Ημερίδες, όπως κατωτέρω αναφέρονται.

Στις Ημερίδες θα παρουσιαστεί ο νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ και το πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς και η καινοτόμος και διαφανής διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Στο τέλος κάθε Ημερίδας θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις επί των ερωτημάτων που θα υποβληθούν.

Πρόγραμμα Ημερίδων της ΡΑΕ

Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, Πρόεδρος της ΡΑΕ
Καθ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Αθήνα: Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., Αμφιθέατρο OTE Academy ( Πέλικα &
Σπάρτης 1, Μαρούσι 151 22), Συμμετοχή στην εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Ιωάννινα: Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, Ξενοδοχείο Du Lac

Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Συντονιστής Ομάδας ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ
Πετμεζάς Αθανάσιος, Γεν. Δ/ντης cosmoONE

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις ανωτέρω Ημερίδες, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα:
https://www.cosmo-one.gr/rae-forma-ekdilosis-endiaferontos/

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές παρουσιάσεις των Ημερίδων θα αποσταλούν σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε αυτές.

Πηγή: energypress.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά