Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η kIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ  αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε είδους Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κτιρίων σε στέγαστρα πάρκινγκ καθώς και επί εδάφους.

Η KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ είναι πρωτοπόρος στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία και αειφορία. Η εταιρία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στεγών κτιρίων, στεγαστρών πάρκινγκ, αλλά και εγκαταστάσεων επί εδάφους.

Η δυναμική ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών της KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, από την αρχική αξιολόγηση της τοποθεσίας και τον σχεδιασμό, έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Με υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία, η εταιρία προσαρμόζει τα φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και τις χαρακτηριστικές συνθήκες κάθε τοποθεσίας. Επιπλέον, είναι σε θέση να ενσωματώσει τα συστήματα με την τεχνολογία net metering, επιτρέποντας στους πελάτες να εκμεταλλευτούν την παραγόμενη ενέργεια με οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Ενδεικτικό παράδειγμα της πρωτοπορίας της KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ στην ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι η συμφωνία με τη Lightsource BP για την πώληση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή υποδομή της χώρας. Συνολικά, η KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ συμβάλλει στην ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών συστημάτων με συνολική ισχύ 0,5 GW, δημιουργώντας έτσι σημαντική παραγωγική ικανότητα για ανανεώσιμη ενέργεια στη χώρα. Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά μέσω στρατηγικών συμφωνιών με κορυφαίες εταιρείες, όπως η Motor Oil, η Enel, η ΔΕΠΑ και η ARCHIRODON, προωθώντας την ανάπτυξη πράσινων ενεργειακών έργων.

elΕλληνικά