Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη ενός αιολικού σταθμού σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ένας αιολικός σταθμός μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, ορίζονται οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Ειδικότερα, ένας αιολικός σταθμός μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίστανται κατ’ελάχιστον όλες οι ανεμογεννήτριες του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1 του νόμου. Να σημειωθεί επίσης, ότι οι κάτοχοι αιολικών σταθμών, προκειμένου οι σταθμοί τους να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, θα πρέπει να ανανεώσουν την άδεια παραγωγής λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της ΡΑΕ. Το επόμενο βήμα, έπειτα, είναι να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Στο άρθρο 3 διασαφηνίζεται το πλαίσιο συμμετοχής των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3MW και οι αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ισχύς των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών δεν προσμετράται στη δημοπρατούμενη ισχύ για τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Τέλος, τα αιολικά που εντάσσονται στο καθεστώς αυτό και δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μπαίνουν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προφσφορών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Από Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στα συνοδευτικά αρχεία μπορείτε να βρείτε το σχετικό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τον υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ. 

Πηγή: energypress.gr, άρθρο του Μιχάλη Μαστοράκη

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά