Μπισιρίτσας 100kW

Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος (100 kWe). Βρίσκεται  δίπλα σε χοιροτροφική μονάδα κοντά στα Σέρβια της Π.Ε. Κοζάνης. To έργο τέθηκε σε λειτουργία το 2017.

Όνομα Συστήματος

Bιοαέριο Μπισιρίτσας

Χειριστής

“XΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚH A.E.”

Εταιρεία Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

Τοποθεσία

Σέρβια Κοζάνης

Ανάθεση Έργου

2016 – 2017

Λήξη Έργου

2017

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς:

100 kWe

Πρώτη ύλη:

Κοπριά από χοιροτροφική μονάδα, ενσίρωμα καλαμποκιού

Συγκρότημα Σ.Η.Θ.:

 

Τεχνική διαθεσιμότητα μονάδας:

> 97%

Photo Gallery

elΕλληνικά