Κύπρος: Έναρξη σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» .

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16/5/2016 μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00. Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ),ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8 MW θα υποβάλλονται στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα αιτήσεων και το πρότυπο εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης έργου από τις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και www.dsm.org.cy ή σε έντυπη μορφή από τα περιφερειακά γραφεία της ΑΗΚ και το γραφείο του ΔΣΜΚ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά του Πίνακα 1 του Σχεδίου που θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι:

1. Δικαιολογητικό  υπ’  αριθμό 3 : Η άδεια  οικοδομής  του υποσταθμού της   Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου αυτή απαιτείται, θα πρέπει να υποβληθεί στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ή στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προτού εκδοθούν οι τελικοί όροι σύνδεσης του έργου και όχι κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Δικαιολογητικό υπ’ αριθμό 10: Απαιτείται μόνο η υποβολή της Υπογεγραμμένης/ων Δήλωσης/εων από το/τα ίδρυμα/τα που θα χρηματοδοτήσει/ουν το έργο ή η υπογραμμένη από εγκεκριμένο λογιστή δήλωση από κάθε οργανισμό που θα στηρίξει οικονομικά το έργο, στην περίπτωση που η χρηματοδότηση θα γίνει με ξένα κεφάλαια.

Σε περίπτωση που το έργο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, τότε ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει υπογραμμένη δήλωση, πιστοποιημένη από εγκεκριμένο λογιστή ότι διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη διεκπεραίωση του έργου. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της μελέτης που υποβλήθηκε με την αίτησή του προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα για εξασφάλιση χρηματοδότησης για το έργο του.

 

Πηγή: http://energypress.gr/news/kypros-enarxi-shedioy-gia-paragogi-ilektrismoy-apo-ape

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά