Κατά 50% μείωση στην «εισφορά υπέρ διακοψιμότητας», ανά τεχνολογία ΑΠΕ, ζητά ο ΕΣΜΥΕ

Την εξ αρχής αναλογική μείωση κατά 50% των συντελεστών της εισφοράς που καλούνται να πληρώσουν οι παραγωγοί ΑΠΕ για την εφαρμογή του μέτρου της διακοψιμότητας (Διαβάστε εδώ περισσότερα), ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έτσι ώστε με την εφαρμογή του «τέλους», η συνολική επιβάρυνση των παραγωγών να μην υπερβαίνει το απαιτούμενο κόστος κάλυψής του.

Όπως και οι υπόλοιπες Ενώσεις και Σύλλογοι του ελληνικού κλάδου των ΑΠΕ, έτσι και ο ΕΣΜΥΕ χαρακτηρίζει «αδικαιολόγητη» την επιβάρυνση των παραγωγών με το εν λόγω τέλος, το οποίο όπως σημειώνεται στην επιστολή, αποτελεί «καθαρά έναν νέο καταχρηστικό πόρο υπέρ τρίτων, ίδιας λογικής και υφής με τους πόρους υπέρ τρίτων που σωρηδόν καταργούνται τα τελευταία χρόνια, και ένα επί της ουσίας εικονικό μέτρο, χωρίς καμία ουσιαστική αντιπαροχή, το οποίο έρχεται να αποζημιώσει την βιομηχανία για μια υπηρεσία που στην πραγματικότητα δεν απαιτείται να παρέχει, ενώ παράλληλα, έχει υπερπολλαπλάσιο κόστος από το κόστος που θα καταβάλλονταν μέσω αντίστοιχων αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος – για την εξασφάλιση ισόποσης πραγματικής ισχύος – στην περίπτωση που αυτό ήταν πραγματικά αναγκαίο».

Αναλυτικότερα, το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής ΕΣΜΥΕ στον κ. Σκουρλέτη έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2015 στο ΥΠΕΝ με την οποία μας ανακοινώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να εφαρμόσει το μέτρο της Διακοψιμότητας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Είναι απολύτως σαφές, ότι το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού, γνωστό και ως «Τέλος Διακοψιμότητας», που επιβάλλεται αποκλειστικά στους παραγωγούς ΑΠΕ πλην των οικιακών ΦΒ, αποτελεί καθαρά έναν νέο καταχρηστικό πόρο υπέρ τρίτων, ίδιας λογικής και υφής με τους πόρους υπέρ τρίτων που σωρηδόν καταργούνται τα τελευταία χρόνια, και ένα επί της ουσίας εικονικό μέτρο, χωρίς καμία ουσιαστική αντιπαροχή, το οποίο έρχεται να αποζημιώσει την βιομηχανία για μια υπηρεσία που στην πραγματικότητα δεν απαιτείται να παρέχει, ενώ παράλληλα, έχει υπερπολλαπλάσιο κόστος από το κόστος που θα καταβάλλονταν μέσω αντίστοιχων αποδεικτικών διαθεσιμότητας ισχύος – για την εξασφάλιση ισόποσης πραγματικής ισχύος – στην περίπτωση που αυτό ήταν πραγματικά αναγκαίο. 

Για τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, η επιβολή του Τέλους Διακοψιμότητας έρχεται να προστεθεί στις ήδη συρρικνωμένες από το Ν. 4254/2014 οικονομικές αποδόσεις των έργων, στην ήδη επιβαλλόμενη επιβάρυνση του 3% που αποδίδουν τα ΜΥΗΕ στις τοπικές κοινωνίες καθώς και στο επιπλέον 1% που αποδίδουν μόνο τα ΜΥΗΕ που είναι εγκατεστημένα σε προστατευόμενες περιοχές στον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η συνολική επιβάρυνση επί των καθαρών μετά φόρων κερδών των ΜΥΗΕ, μόνο λόγω των παραπάνω επιβαλλόμενων τελών, να ανέρχεται συνολικά σε επίπεδα άνω του 30%, καθιστώντας την πιο φθηνά παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ να είναι η πλέον επιβαρυνόμενη.

Αυτό βέβαια που μας εξέπληξε δυσάρεστα και μας έκανε τεράστια εντύπωση, είναι η απόφαση του υπουργείου να διατηρήσει το ύψος των συντελεστών φορολόγησης (ήτοι του «τέλους διακοψιμότητας») ανά τεχνολογία ΑΠΕ στα ίδια επίπεδα, παρ’ όλον που το ετήσιο απαιτούμενο συνολικό ποσό για την κάλυψη του κόστους της διακοψιμότητας μειώθηκε περίπου στο ήμισυ έναντι του αρχικά προβλεπόμενου (από τα 55 εκατ. στα περίπου 22 εκατ. ευρώ).

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ θα καταβάλλουν περισσότερο από το διπλάσιο κόστος από το απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη του κόστους εφαρμογής του μέτρου, γεγονός που στερείται λογικής, δικαιοσύνης αλλά και τεκμηρίωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και παρά την εικόνα που σχηματίστηκε κατά την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, ζητούμε τουλάχιστον τα εξής:

α.         Την εξ’ αρχής αναλογική μείωση των συντελεστών που ανακοινώθηκαν ανά τεχνολογία ΑΠΕ, κατά ~-50%, έτσι ώστε με την εφαρμογή του μέτρου, η συνολική επιβάρυνση των παραγωγών να μην υπερβαίνει το πραγματικά απαιτούμενο κόστος κάλυψης της διακοψιμότητας.

β.         Εφόσον η αλλαγή των συντελεστών δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, τότε ο υπολογισμός και η καταβολή του τέλους διακοψιμότητας να γίνεται απολογιστικά σε ετήσια βάση με βάση το πραγματικό ποσό που θα έχει προκύψει από την εφαρμογή των διακοπτόμενων συμβάσεων και θα πρέπει να αποδοθεί στην βιομηχανία.

γ.         Για εξασφάλιση του λογαριασμού εξυπηρέτησης του μέτρου της διακοψιμότητας, προτείνεται να γίνεται παρακράτηση από τους παραγωγούς κατά το προηγούμενο έτος ενός έναντι ποσού, το οποίο θα αντιστοιχεί σε εφαρμογή των προτεινόμενων συντελεστών μειωμένων κατά -50%.

δ.         Με το παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο εξασφαλίζεται καταρχήν το ποσό που απαιτείται για την ασφαλή κάλυψη του προβλεπόμενου κόστους εφαρμογής του μέτρου και παράλληλα αποφεύγεται η ανούσια συσσώρευση (σημαντικού) ανενεργού ταμειακού πλεονάσματος στο τέλος κάθε έτους και η αναίτια επιπρόσθετη επιβάρυνση των παραγωγών ΑΠΕ.

ε.          θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση ότι το οποιοδήποτε ταμειακό πλεόνασμα περαιτέρω προκύψει (ακόμη και με την χρήση των μειωμένων κατά -50% συντελεστών αναμένεται πλεόνασμα 2 εκατ. περίπου) θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω αναλογική μείωση της επιβάρυνσης συμμέτρως όλων των παραγωγών ΑΠΕ.

Σημαντικότερο όλων είναι ότι, σε κάθε περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι αυτή η επιβάρυνση των παραγωγών θα αναγνωρίζεται ως κόστος τη χρονιά που καταβάλλεται, ώστε να λειτουργει αφαιρετικά από τα κέρδη και να μην υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόνοια από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πιστεύουμε ότι το θέμα της υποστήριξης και της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου και ότι οι αποφάσεις σας σε σχέση με τα παραπάνω θα είναι επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Κωνσταντίνος Βασιλικός   

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Πηγή: http://energypress.gr/news/kata-50-meiosi-stin-eisfora-yper-diakopsimotitas-ana-tehnologia-ape-zita-o-esmye

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά