“Ο τομέας των ΑΠΕ είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας”

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που διοργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Χρηματοδοτικός Μηχανισμός (ΜΧ) 2009-2014.

Σημεία του χαιρετισμού του Υπουργού ΠΕΝ

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας,

Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας η οποία αποβλέπει στην ενίσχυση των προσπαθειών του Υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα. Ειδικά οι σημερινές δυσμενείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης και συνεργασίας που υπάρχουν ώστε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που να διασφαλίζει την υλοποίηση σημαντικών έργων. Εξάλλου, οι πολιτικές μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης είναι κοινές και, ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθούν όλες οι δημιουργικές δομές που μπορούν να συνδράμουν σε ένα μέλλον πιο βιώσιμο.

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προσφέρει στη χώρα μας σημαντικές δυνατότητες και ποικίλα οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς κοινωνικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Για την περίοδο 2009-2014, στην Ελλάδα, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος χρηματοδοτεί προγράμματα ενίσχυσης των υπηρεσιών υποδοχής μεταναστών και παροχής ασύλου, κοινωνικές υποδομές, δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, στήριξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και την ακαδημαϊκή έρευνα, με το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης, για την περίοδο αυτή, να ανέρχεται σε 63,4 εκατ. €. Συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την περίοδο 2009-2014, δραστηριοποιείται σε δύο θεματικές ενότητες, με συνολικό προϋπολογισμό, περίπου, 23 εκ. ευρώ:

– Η πρώτη αφορά στη θεματική περιοχή «Ολοκληρωμένη Διαχείριση χερσαίων και θαλασσίων υδάτων», η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 11.188.000 ευρώ.
– Η δεύτερη θεματική περιοχή αφορά τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», συνολικού Προϋπολογισμού 12,8 εκ. ευρώ.
Τον περασμένο Αύγουστο υπέγραψα τις αποφάσεις ένταξης των δέκα σχετικών Πράξεων στη δεύτερη θεματική περιοχή, που έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται η υλοποίηση επιδεικτικών έργων ΑΠΕ στη χώρα μας, καθώς και η ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ.

Ο τομέας των ΑΠΕ είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας, παράγοντας που εναρμονίζεται με τη γενικότερη Ευρωπαϊκή πολιτική. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού των ΑΠΕ θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στη συμμετοχή της στην προστασία του κλίματος.

Το Πρόγραμμα “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” και οι δράσεις του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων μας, στην ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και στην υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και οικονομικές δυσκολίες.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα έργα καλύπτουν σχεδόν όλη την χώρα, από την Θράκη, τη Δυτική Μακεδονία, μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αφορούν τόσο την ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών, νοσοκομείων, κέντρων κοινωνικής προστασίας όσο και παρεμβάσεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και αθλητικές εγκαταστάσεις με άμεσους αποδέκτες κυρίως νέους ανθρώπους αλλά και ευαίσθητες ομάδες.
Θα πρέπει να αναφέρω την πολύ σημαντική προσφορά του Προγράμματος στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ της Ελλάδας και των τριών χωρών, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Η ενίσχυση τέτοιων σχέσεων, δεσμών και δικτύωσης επιτρέπει τη μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και χρήσιμων πρακτικών των κρατών αυτών σε θέματα ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας.
Κλείνοντας, οφείλω να σταθώ και στο ρόλο του ΚΑΠΕ, που είναι ο Διαχειριστής του Προγράμματος και το οποίο, με την εμπειρία και τη τεχνογνωσία που διαθέτει, σε συνεργασία με εσάς, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση του προγράμματος.

Θέλω να σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση από όλους μας, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων τις οποίες μας προσφέρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο ΧΜ ΕΟΧ, προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.

Πριν σας ευχηθώ καλή επιτυχία θέλω να αναφερθώ σε κάτι που νομίζω ότι είναι ξεχωριστά επίκαιρο. Μιλάμε για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη διείσδυσή τους και την προσπάθεια να καταλάβουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Όλα αυτά ξέρετε διαμεσολαβούνται, στο χώρο της αγοράς ενέργειας, από τη ραχοκοκαλιά που τη στηρίζουν, τα δίκτυα. Είναι αρκετά επίκαιρο το θέμα της συζήτησης για τα δίκτυα στη χώρα μας. Επίκαιρο σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται με τους δανειστές μας, με τους εταίρους μας. Θέλω να σας πω ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Μία θέση η οποία βασίζεται και στις αρχές της αλλά και στην Ευρωπαϊκή εμπειρία. Τα δίκτυα μεταφοράς διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο και δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να επιβάλει ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τη λογική της εκχώρησης αυτών των δικτύων σε ιδιώτες. Μιλάμε για βασικές υποδομές όπου ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι θα πρέπει να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Με αυτές τις σκέψεις και αν θέλετε και με αυτή την υπόσχεση ότι αυτή η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη της προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα των δικτύων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με την ευχή για καλή επιτυχία στο σημερινό Σεμινάριο. Μακάρι να βρισκόμαστε σε τέτοιου είδους συναντήσεις πιο συχνά, οι οποίες τελικά είναι συναντήσεις αποτελεσματικές που παράγουν συγκεκριμένο έργο. Σας ευχαριστώ.»

 

Πηγή:  http://energyin.gr

Μοιράσου το

Facebook
Twitter
LinkedIn
kIEFER

Σχετικά Άρθρα

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW

ENERGEIAKES KOINOTITES AGRINIO 95ΜW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 95MW. Bρίσκεται στην Αμφιλοχια, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020.

Βαθύλακκος 110MW

Βαθύλακκος 110MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 110MW. Bρίσκεται στoν Βαθύλακκο Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

LSBP 225MW

LSBP 225MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 225MW. Bρίσκεται στην ΠΕ Κοζάνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2022.

Ρίκια 1MW

Ρίκια 1MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1000 kW. Bρίσκεται στoν Ασπρόπυργο του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012 και παράγει ετησίως 1353 kWh/kWp. Όνομα

Keep & Pick 0,7MW

Keep & Pick 0,7MW Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 700kWp. Bρίσκεται στη θέση ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου του νομού Αττικής. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011 και παράγει ετησίως

elΕλληνικά